Aktuellt 6 oktober 2020

Konferens om DNA-metodik i miljöarbetet

Den 8-9 december arrangerar HaV och Naturvårdsverket en digital konferens om hur DNA-metodik kan användas i miljöövervakning. Den snabba utvecklingen av användning av miljö-DNA innebär många nya möjligheter.

DNA

Programmet för dagarna bjuder på forskning med anknytning till DNA, miljö, vilt och förvaltning, bland annat från forskningsutlysningen DNA-metoder i miljöövervakningen. Torbjörn Ekrem (NTNU, Norge) och Tomas Roslin (SLU) håller inledningsföredrag 8 december respektive 9 december.

Vi får också ta del av exempel från förvaltningen, genetisk inomartsvariation, DNA-aktiviteter i de nordiska grannländerna och om viltövervakning.

Mer om konferensen

DNA-konferens 2020 - miljö, vilt och förvaltning

Notera datumen den 8 och 9 december– inbjudan och anmälan kommer inom kort.

Publicerad: 2020-10-06
Sidansvarig: Webbredaktion