Aktuellt 25 september 2020

Förslag på vägledning inför omprövning av vattenkraften

Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på ett förslag till vägledning om samverkan inför omprövning av vattenkraftverk för moderna miljövillkor.

Foto: Maja Kristin Nylander

I samband med regeringens beslut den 25 juni 2020 om den nationella planen för omprövning av vattenkraftverk infördes bestämmelser i förordning (1998:1388) om vattenverksamheter som anger att länsstyrelsen ska samverka med verksamhetsutövarna kring det underlag som behövs för att säkerställa en effektiv prövning. Bestämmelserna om samverkan träder ikraft den 1 september 2020.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har tagit fram ett förslag på vägledning om denna samverkan. Synpunkter på förslaget ska ha inkommit till HaV senast den 30 november. 

Läs mer på sidan Remiss gällande vägledning om samverkan inför prövning enligt den nationella planen.

Publicerad: 2020-09-25
Sidansvarig: Webbredaktion