Östersjöns fiskemöjligheter för 2020 klara

EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskemöjligheter i Östersjön. Arterna som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta.

Här kan du se tabell för samtliga kvoter i Östersjön för 2020 som är av betydelse för svenskt yrkesfiske.

EU:s fiskeministrar beslutade i oktober 2019 om kvoter för fisket i Östersjön under 2020. Läs hela beslutet: Rådets förordning 2019/1838.

Sill och skarpsill

Beslutet innebär sänkningar i fiskemöjligheterna för pelagiska bestånd, som sill i västra Östersjön (SD 22-24), sill/strömming i centrala Östersjön (SD 25-27, 28.2, 29 och 32), sill/strömming i Bottniska viken (SD 30-31) och skarpsill (SD 22-32).

Torsk i östra och västra Östersjön

För yrkesfisket förbjuds fisket efter torsk i östra området (SD 25-32) och det har satts en liten kvot för oavsiktliga bifångster i fisket efter andra arter. Det innebär också förbud mot fiske efter torskfiske i SD 24. Det har även lagts en lekstängningsperiod för fiske av torsk i område 25-26 från 1 maj – 31 augusti för med vissa undantag för båtar under 12 meter som använder passiva redskap och fiskar på mindre än 20 meters djup.

För fisket efter torsk i västra området (SD 22-24) kommer kvoten sänkas med 60 procent och två olika lekstängningsperioder för fiske av torsk införs: från 1 februari – 31 mars i SD 22-23 och från 1 juni – 31 juli i SD 24. Det finns undantag för båtar under 12 meter som använder passiva redskap på djup mindre än 20 meter.

Fritidsfisket på torsk i båda områdena (SD 22-24 och SD 25-26) kommer också regleras kommande år. Det innebär en bag-limit på 5 torskar per fiskare per dag i västra Östersjön (SD 22-23 och SD 24 ut till 6 nautiska mil från baslinjen), med en bag-limit på 2 torskar per fiskare per dag under lekstängningsperioderna: från 1 februari – 31 mars i SD 22 – 23 och ut till 6 nautiska mil från baslinjen i SD 24 . Fritidsfiske av torsk i SD 24 utanför 6 nautiska mil från baslinjen är förbjudet under 2020, samt fritidsfiske av torsk i hela området 25 och 26.

Rödspätta och lax

Fiskemöjligheterna för rödspätta (SD 22-32) sänks med 32 procent och fiskemöjligheten för lax i centrala bassängen (SD 22-31) innebär en mindre justering av TAC och en sänkning med 5 procent.

Fiskemöjligheter för Östersjön 2020

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2020 (i procent, jämfört med
2019):

  • Torsk, östra Östersjön: - 92
  • Torsk, västra Östersjön: - 60
  • Lax, centrala Östersjön: - 5
  • Lax, Finska Viken: 0
  • Skarpsill: - 22
  • Sill, västra Östersjön: - 65
  • Sill, centrala Östersjön: - 10
  • Sill, Rigabukten: + 11
  • Sill, Bottniska viken: - 27
  • Rödspätta: - 31

Pressmeddelande

HaV:s pressmeddelande

Publicerad: 2019-10-15
Sidansvarig: Webbredaktion