Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljödata Rutin Statistik

Vidareutnyttjande av information

Vi vill göra det möjligt för allmänheten och näringslivet att kunna återanvända vår information. Policyn och rutinen beskriver hur vi ska jobba med det här på HaV.

Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga
förvaltningen (2010:566) slår fast att myndigheter ska sträva efter att
göra det möjligt för allmänheten och näringslivet att återanvända
information från offentliga myndigheter och på så sätt generera
samhällsekonomisk nytta. Vår policy och rutin beskriver hur vi ska
arbeta med de här frågorna på HaV.

Läs även om vårt arbete med PSI-direktivet

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljödata Rutin Statistik