Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Rutin Styrdokument Tidredovisning Årsredovisning

Verksamhetsstrategi, verksamhetsplan och verksamhetskoder

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2019PDF

Verksamhetens inriktning 2019PDF

Verksamhetens inriktning 2020

Verksamhetsstrategi för 2018-2020PDF

Det är viktigt att vi planerar in tid även för sådana aktiviteter som andra enheter ansvarar för, som ens egen enhet ska vara delaktig i.

Verksamhetskoder

Ladda ner verksamhetskodernaExcel
(observera att det finns fyra flikar i dokumentet)

Verksamhetskoder för anslag 1:11

Ladda ner verksamhetskoderna för anslag 1:11 Excel
(observera att det finns fyra flikar i dokumentet)

Uppföljning

Verksamhetsplaneringen och budgeten följs upp i kvartalsuppföljning och årsredovisning.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Rutin Styrdokument Tidredovisning Årsredovisning