Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Regeringsuppdrag Rutin Styrdokument

Regeringsuppdragshantering

I den här rutinen beskrivs processen för att redovisa regeringsuppdrag, och visar även vilka aktiviteter som ingår. Till rutinen finns även en dokumenthanteringsplan som gäller för de dokument som produceras under ärendets gång.

Rutinen beskriver inte arbetet där HaV ingår som deltagare i en annan myndighets regeringsuppdrag. Men om vi deltar som samrådspart ska vi följa huvuddragen i processkartan.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Regeringsuppdrag Rutin Styrdokument