Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Avtal Chef Styrdokument

Våra kollektivavtal

Ett kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i olika frågor på en arbetsplats. Det finns både centrala och lokala kollektivavtal. Som namnet anger så omfattas alla på arbetsplatsen av ett kollektivavtal, trots att det är ett avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

Avtal om enskilda överenskommelser

På HaV har du möjlighet att teckna avtal om enskilda överenskommelser. I dagsläget kan du välja att växla lön mot pensionsavsättning i Kåpan Extra.

Läs mer om enskilda överenskommelser

Lokalt samverkansavtal

Lokalt avtal om samverkan vid Havs- och vattenmyndigheten
Det här avtalet beskriver varför och hur vi ska samverka internt på HaV.

Som hjälp och stöd för samverkansarbetet finns handboken.

Lokala avtala om arbetstid, ersättningar och andra villkor vid resor

Lokalt kollektivavtal vid Havs- och vattenmyndigheten
Det här är vårt övergripande lokala kollektivavtal. Till det hör nedanstående avtal.

Lokalt avtal om arbetstid och ersättning vid tjänsteresor vid Havs- och vattenmyndigheten

Det här avtalet reglerar arbetstider, ersättningar och villkor vid tjänsteresor. Avtalet ärvdes från Fiskeriverket och arbetet med att ta fram ett nytt avtal för HaV påbörjas under 2014.

Villkor för fiskerikontrollanter vid flerdygnsinsatser på specifika platser

Det här avtalet reglerar villkoren för fiskerikontrollanter som är på fiskerikontroll flera dygn i sträck på specifika platser, till exempel Norrsundet och Västervik.

Facken och ledningen är de lokala parterna

Parter på myndigheten är arbetsgivaren, Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, SEKO och ST inom HaV.

Saco-föreningen företräder samtliga förbund inom Saco-S och ST företräder samtliga förbund inom OFR-S, till exempel Ledarna.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Avtal Chef Styrdokument