Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rutin Styrdokument

Rutin för hantering av interna styrdokument

Rutinen beskriver hur vi tar fram, reviderar och följer upp våra interna styrdokument. Det är en del av HaV:s arbete med intern styrning och kontroll.


Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rutin Styrdokument