Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Arbetstid Handbok Tidredovisning

Tidredovisa i Milestone

Det som tidsredovisas och attesteras slår igenom i ekonomisystemet samt på lönen. Den ekonomiska uppföljningen samt lön är helt beroende av att vi medarbetare kontinuerligt registrerar vår tid och godkänner våra fakturor.

Logga in i vårt ekonomisystem Milestone

Logga in här för att börja tidredovisa eller attestera.

Du ska tidredovisa minst en gång i veckan. Sista dag för tidredovisning är alltid måndag kl. 9.30 för föregående vecka.

Lösenord får du av Cecilia Patriksson eller Gunnel Eriksson på ekonomienheten.

Hur använder jag systemet?

Verksamhetskod, aktivitetskod – vilka gäller?

Du använder olika koder för olika aktiviteter och verksamheter. Din chef hjälper dig att komma igång och visar vilka koder du ska använda för ditt arbete.

Våra olika koder

Excelfil över våra olika koderExcel
(Observera att det finns fyra flikar i dokumentet)

Fler frågor och svar

Behöver jag lämna in en attesterad pappersansökan om semester, sjuk eller vård av sjukt barn?

Nej, det behöver du inte göra längre. Det tidredovisar du i Milestone.

Hur tidredovisar jag vård av sjukt barn, VAB?

Du tidredovisar vård av sjukt barn genom att använda koden VAB som tidkod.

Det står default N (normalarbetstid) där. Ändra den till VAB och sätt timmarna du varit ledig.

Agresso räknar själv ut procenten du varit ledig.

Skriver du 7,95 timmar så har du VAB hela dagen 100 procent.

Sätter du 2 timmar ger det VAB om 25 procent.

Hur tidredovisar jag när jag har varit sjuk?

Du tidredovisar att du varit sjuk genom att använda koden SJUK som tidkod.

Det står default N (normalarbetstid) där. Ändra den till SJUK och sätt timmarna du varit sjuk.

Agresso räknar själv ut procenten du varit sjuk.

Skriver du 7,95 timmar så är du sjuk hela dagen 100 procent.

Sätter du 2 timmar sjuk första dagen ger det karens om 25 procent.

Hur tidredovisar jag semester och sjuk när jag arbetar på schema?

Du tidredovisar semester genom att använda koden SEM som tidkod. Det står default N (normalarbetstid) där.

Ändra den till SEM och sätt en 1 (etta) den dagen du haft semester.

Du skriver hur många semestertimmar du haft där det står ”beskrivning”.

När du varit sjuk
Det står default ”normalarbetstid” i rutan. Du tidredovisar sjuk genom att använda koden SJUK som tidkod.

Det står default N (normalarbetstid) där. Ändra den till SJUK och sätt timmarna du varit sjuk.

Hur tidredovisar jag semester när jag har schemalagd arbetstid?

Du tidredovisar semester genom att använda koden SEM som tidkod. Det står default N (normalarbetstid) där.

Ändra den till SEM och sätt en 1 (etta) den dagen du haft semester.

Mitt schema stämmer inte, timmarna är inte rätt, hur gör jag?

Kontakta Emil på HR och red ut vilket schema du ska ha. Det kan skilja sig om du arbetar på schema, är partiellt ledig eller har delpension.

Vilken verksamhetskod ska jag använda?

Prata med din chef om vilken kod som är rätt.

Det är nya koder from 2016 så få inte panik om allt blir rött, då har du troligtvis använt en gammal kod.

Problem med att logga in i Milestone?

Om du har problem med att logga in i Milestone, kolla först att du har skrivit in rätt användarnamn, företag (HV) och lösenord.

Har du gjort det och det ändå inte funkar ska du kontakta Cecilia Patriksson eller Gunnel Eriksson.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Arbetstid Handbok Tidredovisning