Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Chef Rutin

Föredragning för generaldirektören

De veckovisa föredragningarna är ett forum för beslut i frågor där generaldirektören är beslutande. Men det är också viktiga tillfällen för generaldirektören att få information om och avstämningar i avdelningarnas verksamheter. För att tillfällena ska användas optimalt ska ärendena vara väl förberedda, kortfattade och fokusera på kärnfrågan.

Förbered ditt ärende innan du anmäler det

Innan du anmäler ditt ärende till föredragning måste du se till att det är väl genomgånget och avstämt med dem som behöver vara involverade. Frågan ska vara allsidigt belyst och föredraget på avdelningsnivå.

Om det ska fattas beslut i ditt ärende måste du också se till att juristerna har varit med i handläggningen.

Din enhetschef och avdelningschef ska vara med på föredragningen.

Ny modell för dragningar

Från och med tisdagen 30 januari provar vi en ny modell för GD-föredragningarna.

Det kommer att finnas åtta stycken 30-minuterstider varje tisdag att boka mellan kl. 12:30-16:30.

Tiderna läggs in i den turordning de kommer in oavsett vilken avdelning du tillhör, om du inte specifikt önskar en särskild tid.

Ärendet skall vara inskickat senast  kl. 12 på fredagar till gdforedrag@havochvatten.se.

Ärenden som är av ren
expedieringskaraktär kan läggas för beslut med ett föredragnings-PM bilagt i Jakob Granits postfack.

Så här gör du för att anmäla ditt ärende

  • Skicka en ifylld föredragningsmallWord till gdforedrag@havochvatten.se senast klockan 12 fredagen innan
    föredragningen.
  • Meddela beräknad tidsåtgång för ditt ärende.
  • Skicka också med alla relevanta underlag.
  • Ta med papperskopior för påskrift till själva föredragningen om det är något som behövs.

OBS! Om du inte anmäler ditt ärende eller inte skickar in underlagen i tid så skjuts ditt ärende upp till nästa föredragning, veckan därpå.

Föredragningslistan publiceras alltid på webben senast dagen innan föredragning.

Efterarbete

Stabschefen tar alltid kortanminnesanteckningar på föredragningarna, för att notera vad de leder till för beslut och åtgärder. Anteckningarna publiceras på webben vanligen senast dagen efter föredragningarna.

Avdelningarna genomför de beslut som tagits och tar hand om expediering och kommunicering av ärendet.

Pressfrågor hanteras alltid tillsammans med kommunikationsenheten.

Vi provar ny modell för GD-föredragningarna

Från och med tisdagen 30 januari provar vi en ny modell för GD-föredragningarna. Det innebär att det kommer att finnas åtta stycken
30-minuterstider varje tisdag att boka mellan kl. 12:30-16:30. Tiderna läggs in i den turordning de kommer in oavsett vilken avdelning man tillhör, om man inte specifikt önskar en särskild tid.

Ett föredragnings PM är ett måste och tänk på att ett tydligt PM som förklarar vad ärendet handlar om och varför det är en punkt på GD-föredragningen förenklar. Ärendet skall som tidigare vara inskickat till gdforedrag@havochvatten.se senast kl. 12 på fredagar. Ärenden som är av ren expedieringskaraktär kan läggas för beslut med ett föredragnings-PM bilagt i Jakob Granits postfack.

Om inte generaldirektören är på plats kan föredragningarna hållas för den ställföreträdande generaldirektören, för att inte beslutsflödet ska stanna upp.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Chef Rutin

Publicerad: 2013-11-12
Uppdaterad: 2018-04-04

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen