Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Arbetstid Avtal Chef Ledighet Lön Tidredovisning Tjänsteresa

Arbetstid

På myndigheten har vi arbetstidsformerna flexibel arbetstid, förtroendearbetstid och schemalagd arbetstid. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Du kan läsa mer i vårt lokala arbetstids- och reseavtal.

Flexibel arbetstid

Flexibel arbetstid syftar till att du ska kunna avgöra när du ska arbeta inom flexramarna. Hänsyn ska tas till arbetet och arbetsledningens och allmänhetens krav på tillgänglighet.

Så kallad normalarbetstid för heltid är 39,75 timmar per vecka. Normalarbetstiden för varje arbetsdag är kl. 08.00–16.27, med en halvtimmes obetalt uppehåll för lunch. Under normalarbetstiden kan möten och andra obligatoriska inslag förekomma som du behöver ta hänsyn till.

Mellan klockan 9–15 gäller fast arbetstid då du normalt ska vara på arbetsplatsen. Vid uttag av flextid utanför flexramen eller vid tillfälliga behov av arbete utanför den normala arbetsplatsen bestäms detta efter samråd med din chef. Reglerna kring detta finns beskrivna i kollektivavtalet.

Se Bilaga 1 §7 och Bilaga 2 i arbetstids- och reseavtalet.

Flextidsramarna är klockan 6–9 och klockan 15–20. Det finns även möjlighet till lunchflex, att ta längre lunch (obetalt lunchuppehåll) mellan klockan 11–13.30.

Uttag av flexibel tid

Vill du ta ut tid från flextidssaldot mellan kl. 9-15 krävs chefens godkännande i förväg.

Förkortad arbetstid vissa dagar

Arbetstiden minskas vid vissa helgdagar. I tabellen nedan ser du hur många timmar som går bort i samband med olika helgdagar.

Dagar med minskad arbetstid och antal timmar som går bort.
ArbetsdagTimmar

Trettondagsafton

4

Skärtorsdag

2

Den 30 april som infaller på måndag-torsdag

2

Den 30 april som infaller på en fredag

4

Dagen före Alla Helgons dag

4

Den 23 december som infaller på en fredag

4

Om du jobbar deltid minskas arbetstiden i förhållande till din veckoarbetstid.

Lista över alla svenska helgdagar (Wikipedia)

Förtroendearbetstid

Förtroendearbetstid innebär ett ömsesidigt förtroende mellan dig och din chef där du får förtroende att disponera din arbetstid. Du bedömer var, hur och när arbetet behöver utföras. Det är arbetsuppgifternas och verksamhetens krav och karaktär som slutligt avgör.

Det finns ingen exakt veckoarbetstid och inga exakta arbetstider. Utgå däremot från att cirka 40 timmar i veckan är rimligt för att ha ett hållbart arbetsliv. Ibland lär du jobba mer men då är det också viktigt att få återhämtning (ta ledigt inom ramen för din förtroendearbetstid). Fokus är inte exakt när och hur många timmar du jobbar utan snarare att ditt arbete kan följas upp utifrån resultat.

Används förtroendearbetstid på rätt sätt ska det ge större möjligheter att på ett flexibelt sätt förena arbets- och privatliv.

Du omfattas av arbetsmiljölagen och du och chefen behöver ha bra samtal om din totala arbetsbelastning.

Tillämpning av förtroendearbetstid

Förtroendearbetstid kan tillämpas enskilt, genom enskild överenskommelse, och för grupper. På HaV tillämpar vi både och. Både
chefen och du som medarbetare kan ta initiativ till att träffa enskild överenskommelse om förtroendearbetstid såväl inom ramen för gällande
anställning som vid nyanställning. Längden (giltighetstiden) är ofta tillsvidare och uppsägningsbar av respektive part, arbetsgivare och arbetstagare.

Förkortad arbetstid vissa dagar

De som har flexibel arbetstid har förkortad arbetstid vid vissa helgdagar. Även du som har förtroendearbetstid kan passa på att ha en kortare arbetsdag, se tabellen ovan för mer information. Om du jobbar deltid
minskas arbetstiden i förhållande till din veckoarbetstid.

Schemalagd arbetstid

Normalarbetstiden är 39,75 timmar per vecka. De som jobbar oregelbundna arbetstider på kvällar, nätter och helger har avräknad veckoarbetstid med 2 eller 5 timmar. Vilken avräkning som tillämpas beror på hur arbetstiderna förläggs.

Inom fältkontrollen tillämpas avräkning med 2 timmar för de som har oregelbundna arbetstider.

När 5 timmars avräkning tillämpas inom övervaknings- och dokumentationsenheten räknas arbetstiden om under respektive 13-veckorsperiod. Den genomsnittliga arbetstiden uppgår till totalt 35 timmar*13 veckor under en bestämd 13-veckorsperiod.

Om du jobbar deltid minskas arbetstiden i förhållande till din veckoarbetstid.

Förkortad arbetstid i samband med vissa helgdagar

Förkortad arbetstid i samband med vissa helgdagar gäller även de med schemalagd arbetstid. För den som har schemalagd arbetstid med 39,75 timmars vecka gälla samma regler som vid flexibel arbetstid. För den som har avräknad veckoarbetstid gäller andra villkor, enligt kollektivavtal.

Övertid och mertid vid flexibel och schemalagd arbetstid

Övertid ska vara beordrad i förväg av din chef.

Övertids- och mertidsarbete kan endast förekomma om du arbetat mer eller med största säkerhet kommer att arbeta mer än normalarbetstiden under den månaden, gäller för dig med flexibel arbetstid.

Övertidsarbete och schemalagd arbetstid kan aldrig förekomma samtidigt.

Du får betalt för övertid antingen i form av övertidstillägg (pengar) eller med tid (kompledigt). Detta regleras i Villkorsavtal 4 kap 20 §.

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och ersättning vid tjänsteresor

Vi har ett lokalt avtal om arbetstid och ersättning vid tjänsteresor som följde med från Fiskeriverket. Avtalet gäller från och med den 1 juli 2011 och under Villkorsavtalens giltighetstid.

Där kan du läsa mer om bland annat övertid och mertid.

Avtalet består av en allmän del och åtta bilagor, som reglerar följande:

Utgångspunkter, rast, vila, begrepp i avtalet

  • Flexibel arbetstid
  • Flexibla arbetsplatser
  • Ersättning för obekväm arbetstid
  • Regler om arbetstid och ersättning vid vissa förrättningar
  • Dygnsvila och veckovila vid vissa förrättningar
  • Ersättning vid tjänsteresor
  • Schemalagd arbetstid

Det lokala avtalet ska i större mån anpassas till Havs- och vattenmyndighetens förutsättningar och en uppdatering pågår.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Arbetstid Avtal Chef Ledighet Lön Tidredovisning Tjänsteresa