Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rutin Styrdokument Säkerhet

Hantering av allmänna handlingar

Allmänheten har rätt att ta del av HaV:s allmänna handlingar. För att vi ska kunna leva upp till kraven om att lämna ut handlingar, registrerar vi inkomna och upprättade handlingar och på så sätt hittar vi dem enkelt när de efterfrågas.


Läs om hur du ska hantera e-post

Våra rutiner omfattar allt från hur vi ska hantera allmänna handlingar, arkivering och vad vi får gallra, till utformning av skrivelser, överklaganden och fullföljdshänvisningar.

Fråga om du är osäker på om du kan lämna ut en handling

Alla handlingar på en myndighet är inte allmänna och vissa kanske omges av sekretess, så du måste vara säker på vad som gäller för det material som du ombeds lämna ut.

Handlingarna registreras in i ett diarium, som är en allmän handling.

Fråga registratorerna eller verksarkivarien om du är osäker på vad som gäller om du blir ombedd att lämna ut en handling.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rutin Styrdokument Säkerhet