Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Gis

Fler GIS-verktyg

Verktyg för mer avancerat arbete med geografisk information.

Som medarbetare på HaV har du flera Gis-program du kan köra från din dator eller på vår Gisdator.

QGIS

Som verktyg för allmänt Gis-arbete använder vi först och främst QGIS.

QGIS har enkelt och bra stöd för karttjänster (exempevis WMS och WFS) och har mallar för kartbilder enligt vår Handbok för kartutseende i QGIS.

FME, ArcGIS for desktop, ArcGIS Online mm

Vi har även licenser för fler GIS-verktyg på HaV. Kontakta oss så hjälper vi till med installation.

Gisdator för längre Gis-arbete

Du som behöver göra längre Gis-arbete kan behöva en mer kraftfull dator än din vanliga laptop. Du kan då använda vår gemensamma Gisdator.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Gis