Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Wordmallar

Oavsett om du skriver ett beslut, ett brev eller en rutin ska du hålla dig till våra framtagna mallar. Mallarna har vi för att vi ska vara enhetliga i vår kommunikation, både internt och med omvärlden. Rapporter skriver vi i vår rapportmall.

Öppna en mall i Word

1. Öppna Word. Klicka sen på HaV:s logo högst upp till vänster i fönstret.

2. Välj vilken mall du vill använda (blank-, brev-, dokument, fax-, pressmeddelande- eller rapportmall).

Om du vill komma åt alternativen remiss, yttrande, kallelse, protokoll eller tjänsteanteckning ska du välja alternativet Dokument. Du får då välja vilken typ du vill ha i nästa dialogruta som dyker upp.

3. Fyll i de uppgifter du vill ska finnas med, i dialogrutan. Här kan du även välja om mallen ska vara på svenska eller engelska.

4. Klicka på OK och mallen är klar att använda!

IT-supporten svarar på frågor

IT-supporten kan hjälpa dig med de vanligaste problemen som kan uppstå med mallarna. Vänd dig alltså i första hand dit med dina frågor. Behöver du hjälp med nya mallar, uppdatering av befintlig mall eller hjälp med att lägga in text i mallen kontaktar du E-print/Nimbus. E-print/Nimbus är vår upphandlade leverantör för mallar. Du fyller i ett formulär med din beställning så blir du kontaktad efter det. Kostnaden är 365 kronor per timma och varje avdelning/enhet står för kostnaden. Se hela avtalet här.

Gör din beställning här.


Rapportmallen

Rapportmallen skiljer sig i utseende från de övriga mallarna. Rapporterna som går ut från HaV ska vara enhetliga och följa vårt bildspråk.

Läs om hur du ska hantera rapportmallen.

Manual för Officemallarna

Den konsult som har tagit fram våra Officemallar har även skapat en manual för dem.

Ja tack, jag vill gärna läsa manualen!Word

Fiskerikontroll och juridik - fler mallar finns i Loggdrift

För dig som jobbar med fiskerikontroll eller med juridiska skrivelser av olika slag finns fler mallar. Du kommer åt dem via Loggdrift.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut