Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Samverkansområden

Havs- och vattenmyndigheten ska vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och verka för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Myndigheten har regeringens uppdrag att genomföra en sammanhållen svensk politik för Sveriges hav och vatten. För att nå framgång i vattenarbetet behövs ett stort mått av samverkan.

Havs- och vattenmyndigheten har uppdraget att ta ett helhetsgrepp om havs- och vattenfrågorna, att öka kunskapen om haven, att hantera intressekonflikter kring våra hav och vatten och finna en balans mellan olika intressen.

Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov nu och i framtiden har Havs- och vattenmyndigheten den samordnande rollen inom flera olika områden som berör vattenarbetet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2013-07-08
Uppdaterad: 2016-02-12

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen