Samverkansområden

Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra en sammanhållen svensk politik för Sveriges hav och vatten. För att nå framgång i arbetet behövs ett stort mått av samverkan, och det gör vi inom många olika områden.

Vi har uppdraget att ta ett helhetsgrepp om havs- och vattenfrågorna, att öka kunskapen om haven, att hantera intressekonflikter kring våra hav och vatten och finna en balans mellan olika intressen.

Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov nu och i framtiden har vi fått den samordnande rollen inom flera olika områden som berör arbetet för bättre vattenmiljöer.