Faktasida (318)
Algblomning (12)
Badvatten (299)
Dricksvatten (1)
Grundvatten (1)
Havsförvaltning (2)
Havsplanering (1)
Internationellt arbete (1)
Jordbruk (1)
Kattegatt (1)
Klimat (1)
Miljödata (4)
Miljöövervakning (9)
Programområde Kust och Hav (6)
Skagerrak (1)
Statistik (2)
Undersökningstyper (4)
Östersjön (3)
Övergödning (7)
Badvatten (288)
Miljöhot (15)
Vägledningar (5)
Samordningsområden (3)
Data och statistik (3)
Miljömål och direktiv (3)
Vårt uppdrag (1)
Pressrum (1)
Senaste veckan (6)
Senaste månaden (7)
Senaste året (166)
Mer än ett år sedan (152)
Sortera på relevans
Sortera på senast uppdaterad

5.3 A Skadliga algblomningar i Östersjön, 5.3 B Förekomst av skadliga alger i Västerhavet - Indikatorer för god miljöstatus

Indikatorn används för bedömning under deskriptor D5, Övergödning, för kriterium D5C3.

Algblomning

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Här får du svar på de vanligaste frågorna om algblomning.  

Algblomning i Bottenhavet

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Algblomning i Bottenviken

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Algblomning i Mälaren

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Algblomning i Norra Östersjön

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Algblomning i Södra Östersjön och Öresund

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Algblomning i Vänern

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Algblomning i Vättern

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Algblomning i sjöar

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.