Mer än ett år sedan (250)
Algblomning (10)
Arter med åtgärdsprogram (1)
Badvatten (230)
Havsförvaltning (2)
Jordbruk (1)
Kattegatt (2)
Miljöövervakning (6)
Programområde Kust och Hav (4)
Publikation (5)
Skagerrak (2)
Små avlopp (1)
Undersökningstyper (4)
Växter (1)
Östersjön (2)
Övergödning (3)
Arter (1)
Badvatten (224)
Miljöhot (10)
Vägledningar (5)
Miljömål och direktiv (3)
Vårt uppdrag (1)
Pressrum (1)
Publikationer (5)
Art (1)
Faktasida (237)
Publikation (5)
Vanlig fråga (6)
Sortera på relevans
Sortera på senast uppdaterad

5.3 A Skadliga algblomningar i Östersjön, 5.3 B Förekomst av skadliga alger i Västerhavet - Indikatorer för god miljöstatus

Indikatorn används för bedömning under deskriptor D5, Övergödning, för kriterium D5C3.

Algblomning i Bottenviken

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Algblomning i Mälaren

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Algblomning i Södra Östersjön och Öresund

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Algblomning i Vänern

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Algblomning i Vättern

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Badplatser i Alingsås kommun

Start Badvatten Badplatser i Alingsås kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Alingsås kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Anten, Gräfsnäs slottspark ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Ja Gerdsken, Kabelbadet ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej

Badplatser i Alvesta kommun

Start Badvatten Badplatser i Alvesta kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Alvesta kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Agnasjön, Agnaryds badplats ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Bohult ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Dansjön ★ ★ ★

Badplatser i Aneby kommun

Start Badvatten Badplatser i Aneby kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Aneby kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Anebysjön ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Assjön ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Noen ⚠ Otillräckligt provtagen Nej

Badplatser i Arboga kommun

Start Badvatten Badplatser i Arboga kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Arboga kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Arbogaån, Villagatsbadet ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Hällarna västra ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Högsjön