Mer än ett år sedan (159)
Algblomning (1)
Badvatten (146)
Dricksvatten (1)
Grundvatten (1)
Havsförvaltning (1)
Jordbruk (1)
Kattegatt (2)
Miljöövervakning (5)
Programområde Kust och Hav (4)
Publikation (4)
Skagerrak (2)
Undersökningstyper (4)
Övergödning (1)
Badvatten (146)
Miljöhot (3)
Vägledningar (4)
Miljömål och direktiv (1)
Publikationer (4)
Faktasida (154)
Publikation (4)
Sortera på relevans
Sortera på senast uppdaterad

5.3 A Skadliga algblomningar i Östersjön, 5.3 B Förekomst av skadliga alger i Västerhavet - Indikatorer för god miljöstatus

Indikatorn används för bedömning under deskriptor D5, Övergödning, för kriterium D5C3.

Badplatser i Ale kommun

Start Badvatten Badplatser i Ale kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Ale kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Hultasjön ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Hålsjön ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Surtesjön ⚠ Otillräckligt provtagen Nej

Badplatser i Alingsås kommun

Start Badvatten Badplatser i Alingsås kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Alingsås kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Anten, Gräfsnäs slottspark ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Ja Anten, Looviken ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Gerdsken,

Badplatser i Alvesta kommun

Start Badvatten Badplatser i Alvesta kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Alvesta kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Agnasjön, Agnaryds badplats ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Bohult ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Dansjön ★ ★ ★

Badplatser i Arjeplogs kommun

Start Badvatten Badplatser i Arjeplogs kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Arjeplogs kommun Det finns inga klassificerade badplatser i kommunen Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna . Kontakta din kommun om du inte

Badplatser i Arvidsjaurs kommun

Start Badvatten Badplatser i Arvidsjaurs kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Arvidsjaurs kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Camp Geilas strandbad ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Järvträsk ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Lauker ⚠

Badplatser i Arvika kommun

Start Badvatten Badplatser i Arvika kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Arvika kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Glafsfjorden, Bergsviken ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Glafsfjorden, Hungvik ⚠ Otillräckligt provtagen Nej

Badplatser i Askersunds kommun

Start Badvatten Badplatser i Askersunds kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Askersunds kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Aspa badplats, Vättern ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Borgmästarholmen ⚠ Otillräckligt provtagen Nej

Badplatser i Avesta kommun

Start Badvatten Badplatser i Avesta kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Avesta kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Buskasjön ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Falkudden ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Halsjön ⚠ Otillräckligt provtagen

Badplatser i Bjurholms kommun

Start Badvatten Badplatser i Bjurholms kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Bjurholms kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Angsjöns camping ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Bredträsk ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Lillarmsjö