Statistik (3)
Badvatten (1)
Miljödata (2)
Miljöövervakning (2)
Programområde Kust och Hav (2)
Övergödning (2)
Badvatten (1)
Data och statistik (2)
Faktasida (3)
Senaste veckan (1)
Senaste månaden (1)
Senaste året (3)
Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Statistik över badvattenkvalitet

Visa, skriv ut och spara ner statistik över vattenprover för alla svenska EU-bad.

Tillförsel av kväve till kusten

Statistikområdet Tillförsel av kväve till kusten beskriver mängden vattenburen kväve som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från punktkällor; avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.

Tillförsel av fosfor till kusten

Statistikområdet Tillförsel av fosfor till kusten beskriver mängden vattenburen fosfor som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från punktkällor, avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.