Små avlopp (1)
Algblomning (1)
Jordbruk (1)
Övergödning (1)
Miljöhot (1)
Vanlig fråga (1)
Mer än ett år sedan (1)
Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Vad är orsaken till algblomningarna?

Start Miljöpåverkan Övergödning Algblomning Taggar: Algblomning Jordbruk Små avlopp Övergödning Vad är orsaken till algblomningarna? Överskott av näringsämnena fosfor och kväve i vattnet ger upphov till övergödning och algblomningar. Mänskliga