Miljöövervakning (1)
Östersjön (1)
Publikation (1)
Publikationer (1)
Publikation (1)
Mer än ett år sedan (1)
Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

God havsmiljö 2020 – Del 3

Den tredje delen i Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. I delrapporten har vi tagit fram övervakningsprogram som ska ge underlag för bedömning av miljöstatus.