Klimat (1)
Faktasida (1)
Havsplanering (1)
Internationellt arbete (1)
Miljödata (1)
Miljöövervakning (1)
Samordningsområden (1)
Senaste året (1)
Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Copernicus

Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.