Grundvatten (1)
Faktasida (1)
Dricksvatten (1)
Miljöhot (1)
Senaste året (1)
Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Vattenbrist och torka – så påverkar det vattenmiljön

Miljön påverkas på flera sätt när det är vattenbrist och torka. Här kan du läsa om vilka konsekvenser det blir för miljön.