Faktasida (88)
Senaste året (88)
Algblomning (7)
Badvatten (78)
Dricksvatten (1)
Grundvatten (1)
Havsplanering (1)
Internationellt arbete (1)
Jordbruk (1)
Kattegatt (1)
Klimat (1)
Miljödata (4)
Miljöövervakning (5)
Programområde Kust och Hav (2)
Skagerrak (1)
Statistik (3)
Östersjön (2)
Övergödning (6)
Badvatten (72)
Miljöhot (10)
Samordningsområden (3)
Data och statistik (3)
Senaste månaden (7)
Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Algblomning

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Här får du svar på de vanligaste frågorna om algblomning.  

Algblomning i sjöar

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Algblomning på svenska västkusten

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Algblomning i Bottenhavet

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Algblomning i Norra Östersjön

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Badvatten

Sök i kartan efter information om badplatser. Du kan även söka och visa badplatser i en viss kommun . Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor om badvatten .

Övergödning

Övergödning är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden, framför allt i södra Sverige. Det försämrar vattenkvaliteten och kan i vissa fall orsaka syrebrist. Arbetet med att minska övergödningen är viktigt och berör många av våra ansvarsområden.

Jordbruk

Jordbruk är viktigt för vår livsmedelsförsörjning, för arbetstillfällen och även för biologisk mångfald. Men jordbruket påverkar också vattenmiljön i våra sjöar och vattendrag, genom näringsbelastning och genom fysisk påverkan.

Badplatser i Östhammars kommun

Start Badvatten Badplatser i Östhammars kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Östhammars kommun För följande badplatser gäller avrådan från bad Vällenbadet Algblomning: Kommunen avråder från bad i Vällenbadet på grund av algblomning

Badplatser i Karlstads kommun

Start Badvatten Badplatser i Karlstads kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Karlstads kommun För följande badplatser gäller avrådan från bad Sundstatjärn Algblomning: Just nu är det algblomning på den här badplatsen och vi rekommenderar