Växter (1)
Art (1)
Arter med åtgärdsprogram (1)
Arter (1)
Senaste året (1)
Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Småsvalting

Småsvalting finns endast i områden runt Östersjön. Den är en sällsynt och hotad representant för ovanliga miljöer som Mälarens rullstensåsstränder och Bottenvikens landhöjningsstränder.