Algblomning (1)
Mer än ett år sedan (1)
Jordbruk (1)
Övergödning (1)
Miljöhot (1)
Faktasida (1)
Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Jordbruk

Jordbruk är viktigt för vår livsmedelsförsörjning, för arbetstillfällen och även för biologisk mångfald. Men jordbruket påverkar också vattenmiljön i våra sjöar och vattendrag, genom näringsbelastning och genom fysisk påverkan.