Publikation (4)
Mer än ett år sedan (4)
Kattegatt (2)
Miljöövervakning (1)
Publikation (4)
Skagerrak (2)
Publikationer (4)
Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Västerhavet 2017

I årets upplaga av tidningen Västerhavet kan du bland annat läsa om havsplanering och ekosystembaserad fiskförvaltning.

Västerhavet 2016

I årets upplaga av tidningen Västerhavet kan du bland annat läsa om nyttor som havet ger och om vem som äger havet.

Monitoring Methods of Phytoplankton

Rapporten syftar till att ge underlag för revision av svensk nationell marin miljöövervakning relaterad till växtplankton i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak. Rapporten är skriven på engelska.

Social analys med inriktning mot hälso- och sysselsättningseffekter av att uppnå god miljöstatus samt analys av befintliga styrmedel inom den maritima sektorn

Rapporten innehåller en social analys med inriktning mot hälso- och syssel­sättningseffekter av att uppnå god miljöstatus, GES, i de svenska havsområdena, samt en analys av befintliga styrmedel inom den maritima sektorn.