Badvatten (224)
Mer än ett år sedan (224)
Badvatten (224)
Faktasida (223)
Vanlig fråga (1)
Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Badplatser i Norrköpings kommun

Start Badvatten Badplatser i Norrköpings kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Norrköpings kommun För följande badplatser gäller avrådan från bad Glan, Skarsätter Algblomning: Pågående algblomning (2019-07-30) Bråviken, Lindöbadet Algblomning

När avråds det från bad?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Badvatten När avråds det från bad? Om badet i den långsiktiga bedömningen, det vill säga klassificeringen, fått bedömningen "dåligt" ska kommunen följande säsong sätta upp en skylt som informerar

Badplatser i Uppsala kommun

Start Badvatten Badplatser i Uppsala kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Uppsala kommun För följande badplatser gäller avrådan från bad Testenbadet Otjänligt badvattenprov: Kommunen avråder från bad på Testenbadet på grund av förhöjda

Badplatser i Svedala kommun

Start Badvatten Badplatser i Svedala kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Svedala kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Pudesjö ⚠ Ny badplats Nej Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna . Kontakta din kommun

Badplatser i Skurups kommun

Start Badvatten Badplatser i Skurups kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Skurups kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Bingsmarken ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Ja Mossbylund ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Ja Mossbystrand ★ ★ ★ Utmärkt

Badplatser i Sjöbo kommun

Start Badvatten Badplatser i Sjöbo kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Sjöbo kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Sövdesjön ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Östra Vombsjön ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Har du frågor? Privatperson? Se

Badplatser i Hörby kommun

Start Badvatten Badplatser i Hörby kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Hörby kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Ringsjöstrand norra ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna .

Badplatser i Perstorps kommun

Start Badvatten Badplatser i Perstorps kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Perstorps kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Bälingesjön ⚠ Ej klassificerad Nej Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna .

Badplatser i Klippans kommun

Start Badvatten Badplatser i Klippans kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Klippans kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Bandsjön ⚠ Ej klassificerad Nej Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna . Kontakta din

Badplatser i Eslövs kommun

Start Badvatten Badplatser i Eslövs kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Eslövs kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Ringsjön Sjöholmen, Västra str ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar