Badvatten (146)
Mer än ett år sedan (146)
Badvatten (146)
Faktasida (146)
Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Badplatser i Vallentuna kommun

Start Badvatten Badplatser i Vallentuna kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Vallentuna kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Bergsjön ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Långsjön syd ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Vallentunasjön,

Badplatser i Salems kommun

Start Badvatten Badplatser i Salems kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Salems kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Möllebadet ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna .

Badplatser i Eslövs kommun

Start Badvatten Badplatser i Eslövs kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Eslövs kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Ringsjön Sjöholmen, Västra str ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar

Badplatser i Grästorps kommun

Start Badvatten Badplatser i Grästorps kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Grästorps kommun Det finns inga klassificerade badplatser i kommunen Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna . Kontakta din kommun om du inte

Badplatser i Essunga kommun

Start Badvatten Badplatser i Essunga kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Essunga kommun Det finns inga klassificerade badplatser i kommunen Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna . Kontakta din kommun om du inte hittar

Badplatser i Vara kommun

Start Badvatten Badplatser i Vara kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Vara kommun Det finns inga klassificerade badplatser i kommunen Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna . Kontakta din kommun om du inte hittar det

Badplatser i Falköpings kommun

Start Badvatten Badplatser i Falköpings kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Falköpings kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Skogssjön ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Ja Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna .

Badplatser i Munkfors kommun

Start Badvatten Badplatser i Munkfors kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Munkfors kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Hästskoholmen ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna .

Badplatser i Kumla kommun

Start Badvatten Badplatser i Kumla kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Kumla kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Hästhagsbrottet ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna .

Badplatser i Kungsörs kommun

Start Badvatten Badplatser i Kungsörs kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Kungsörs kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Botten ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Ekudden ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Skillingeudd ⚠ Otillräckligt