Mer än ett år sedan (250)
Algblomning (10)
Arter med åtgärdsprogram (1)
Badvatten (230)
Havsförvaltning (2)
Jordbruk (1)
Kattegatt (2)
Miljöövervakning (6)
Programområde Kust och Hav (4)
Publikation (5)
Skagerrak (2)
Små avlopp (1)
Undersökningstyper (4)
Växter (1)
Östersjön (2)
Övergödning (3)
Arter (1)
Badvatten (224)
Miljöhot (10)
Vägledningar (5)
Miljömål och direktiv (3)
Vårt uppdrag (1)
Pressrum (1)
Publikationer (5)
Art (1)
Faktasida (237)
Publikation (5)
Vanlig fråga (6)
Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Vad är algblomning?

Start Miljöpåverkan Övergödning Algblomning Taggar: Algblomning Övergödning Vad är algblomning? Algblomning är i grunden en naturlig process som inträffar under vår och höst. Men övergödning och kanske även överfiske av våra hav och sjöar har lett

Hur ser algblomning ut?

Start Miljöpåverkan Övergödning Algblomning Taggar: Algblomning Hur ser algblomning ut? Under perioder av lugnt väder och hög vattentemperatur kan plankton samlas i ytvattnet. Ytvattnet färgas då i olika nyanser av blågrönt eller brunt och kan

Algblomning i Bottenviken

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Algblomning i Vänern

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Algblomning i Vättern

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Algblomning i Mälaren

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Vad ska man göra vid algblomning?

Start Miljöpåverkan Övergödning Algblomning Taggar: Algblomning Badvatten Vad ska man göra vid algblomning? Ha respekt för algblomningar men var inte rädd. Välj i första hand badplatser med god vattenomsättning och utan tydliga tecken på algblomning.

Algblomning i Södra Östersjön och Öresund

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Vad är orsaken till algblomningarna?

Start Miljöpåverkan Övergödning Algblomning Taggar: Algblomning Jordbruk Små avlopp Övergödning Vad är orsaken till algblomningarna? Överskott av näringsämnena fosfor och kväve i vattnet ger upphov till övergödning och algblomningar. Mänskliga

Hur kan vi minska algblomningen?

Start Miljöpåverkan Övergödning Algblomning Taggar: Algblomning Hur kan vi minska algblomningen? Viktigt för att minska algblomningarna är att minska näringstillförseln till våra vatten, något som måste minska både nationellt och internationellt.