Mer än ett år sedan (156)
Algblomning (1)
Badvatten (147)
Dricksvatten (1)
Grundvatten (1)
Jordbruk (1)
Kattegatt (2)
Miljöövervakning (4)
Programområde Kust och Hav (3)
Publikation (4)
Skagerrak (2)
Undersökningstyper (3)
Övergödning (1)
Badvatten (147)
Miljöhot (2)
Vägledningar (3)
Publikationer (4)
Faktasida (152)
Publikation (4)
Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Jordbruk

Jordbruk är viktigt för vår livsmedelsförsörjning, för arbetstillfällen och även för biologisk mångfald. Men jordbruket påverkar också vattenmiljön i våra sjöar och vattendrag, genom näringsbelastning och genom fysisk påverkan.

Badplatser i Vallentuna kommun

Start Badvatten Badplatser i Vallentuna kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Vallentuna kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Bergsjön ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Långsjön syd ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Vallentunasjön,

Badplatser i Salems kommun

Start Badvatten Badplatser i Salems kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Salems kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Möllebadet ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna .

Badplatser i Eskilstuna kommun

Start Badvatten Badplatser i Eskilstuna kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Eskilstuna kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Mälarbaden ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Ja Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna .

Badplatser i Torsås kommun

Start Badvatten Badplatser i Torsås kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Torsås kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Badudden ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Dalskär ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Fulvik ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej

Badplatser i Svedala kommun

Start Badvatten Badplatser i Svedala kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Svedala kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Pudesjö ⚠ Ny badplats Nej Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna . Kontakta din kommun

Badplatser i Sjöbo kommun

Start Badvatten Badplatser i Sjöbo kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Sjöbo kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Sövdesjön ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Östra Vombsjön ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Har du frågor? Privatperson? Se

Badplatser i Hörby kommun

Start Badvatten Badplatser i Hörby kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Hörby kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Ringsjöstrand norra ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna .

Badplatser i Perstorps kommun

Start Badvatten Badplatser i Perstorps kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Perstorps kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Bälingesjön ⚠ Ej klassificerad Nej Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna .

Badplatser i Klippans kommun

Start Badvatten Badplatser i Klippans kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Klippans kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Bandsjön ⚠ Ej klassificerad Nej Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna . Kontakta din