Mer än ett år sedan (159)
Algblomning (1)
Badvatten (146)
Dricksvatten (1)
Grundvatten (1)
Havsförvaltning (1)
Jordbruk (1)
Kattegatt (2)
Miljöövervakning (5)
Programområde Kust och Hav (4)
Publikation (4)
Skagerrak (2)
Undersökningstyper (4)
Övergödning (1)
Badvatten (146)
Miljöhot (3)
Vägledningar (4)
Miljömål och direktiv (1)
Publikationer (4)
Faktasida (154)
Publikation (4)
Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Jordbruk

Jordbruk är viktigt för vår livsmedelsförsörjning, för arbetstillfällen och även för biologisk mångfald. Men jordbruket påverkar också vattenmiljön i våra sjöar och vattendrag, genom näringsbelastning och genom fysisk påverkan.

Växtplankton - Undersökningstyper för miljöövervakning

Undersökningstypen används för att i ett längre tidsperspektiv (mellan år)kunna påvisa förändringar i havsmiljön. Den ska främst bidra till att följa upp de biologiska effekterna av åtgärder för att reducera närsaltsbelastningen till havet.

Badplatser i Vallentuna kommun

Start Badvatten Badplatser i Vallentuna kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Vallentuna kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Bergsjön ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Långsjön syd ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Vallentunasjön,

Badplatser i Salems kommun

Start Badvatten Badplatser i Salems kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Salems kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Möllebadet ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna .

Badplatser i Eslövs kommun

Start Badvatten Badplatser i Eslövs kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Eslövs kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Ringsjön Sjöholmen, Västra str ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar

Badplatser i Grästorps kommun

Start Badvatten Badplatser i Grästorps kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Grästorps kommun Det finns inga klassificerade badplatser i kommunen Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna . Kontakta din kommun om du inte

Badplatser i Essunga kommun

Start Badvatten Badplatser i Essunga kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Essunga kommun Det finns inga klassificerade badplatser i kommunen Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna . Kontakta din kommun om du inte hittar

Badplatser i Vara kommun

Start Badvatten Badplatser i Vara kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Vara kommun Det finns inga klassificerade badplatser i kommunen Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna . Kontakta din kommun om du inte hittar det

Badplatser i Falköpings kommun

Start Badvatten Badplatser i Falköpings kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Falköpings kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Skogssjön ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Ja Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna .

Badplatser i Munkfors kommun

Start Badvatten Badplatser i Munkfors kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Munkfors kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Hästskoholmen ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Har du frågor? Privatperson? Se frågor och svar för badsugna .