Sökresultat

 • Rapport (4)
 • Styrdokument (4)
 • Senaste året (4)
 • Avtal (1)
 • Chef (1)
 • Handbok (1)
 • Visa fler
 • Organisation (1)
 • Rutin (2)
 • Tidredovisning (1)
 • Vägledning (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Medarbetarsidor (4)

 • Dokument (3)
 • Faktasida (1)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Dokument: Projekt

Projekt

Alla projekt på HaV ska följa vår projektpolicy och projektmall Styrman. Här hittar du en handbok och flera mallar som du ska använda för att dokumentera och visualisera projektets olika delar.

Dokument: Utformning av vägledningar och rapporter

Utformning av vägledningar och rapporter

Alla vägledningar och rapporter vi tar fram ska ha en enhetlig utformning och ett tydligt budskap. För att underlätta i ditt arbete finns här en policy med riktlinjer, samt en rutin med checklista.

Dokument: Verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategi

I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

Faktasida: Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem tydliggör ansvar, rutiner och arbetssätt. Det ger oss förutsättningar att leva upp till kraven som ställs i förordningen om intern styrning och kontroll.