Sökresultat

 • Styrdokument (2)
 • Årsredovisning (2)
 • Senaste året (2)
 • Rapport (1)
 • Rutin (1)
 • Tidredovisning (2)
 • Visa fler

 • Medarbetarsidor (2)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll

Generaldirektören har bestämt att alla anställda ska tidredovisa. Skälet för detta är att tidredovisningen är en viktig förutsättning för att följa upp och redovisa resultatet av vår verksamhet och för att kunna planera för nästa års arbete.

Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.