Sökresultat

  • Rapport (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Små avlopp (1)
  • Regeringsuppdrag (1)

  • Vårt uppdrag (1)

  • Regeringsuppdrag (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Små avlopp (2013)

Små avlopp (2013)

Nära hälften av de 700 000 fastigheter i Sverige som har enskilt avlopp bedöms ha anläggningar som inte är godkända. Ungefär 130 000 av dem har enbart slamavskiljning och är därmed direkt olagliga.