Sökresultat

 • Rapport (3)
 • Rutin (3)
 • Dokument (3)
 • Avtal (1)
 • Chef (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Visa fler
 • Styrdokument (3)
 • Tidredovisning (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Medarbetarsidor (3)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Dokument: Projekt

Projekt

Alla projekt på HaV ska följa vår projektpolicy och projektmall Styrman. Här hittar du en handbok och flera mallar som du ska använda för att dokumentera och visualisera projektets olika delar.

Dokument: Regeringsuppdrag - rutin för redovisning och dokumenthantering

Regeringsuppdrag - rutin för redovisning och dokumenthantering

I den här rutinen beskrivs processen för att redovisa regeringsuppdrag, och visar även vilka aktiviteter som ingår. Till rutinen finns även en dokumenthanteringsplan som gäller för de dokument som produceras under ärendets gång.

Dokument: Verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategi

I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.