Sökresultat

 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Vattenkraft (1)

 • Vårt uppdrag (2)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Publikationer (1)

 • Publikation (1)
 • Regeringsuppdrag (2)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)

Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)

Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att utveckla sin vägledning för hur en miljöanpassning av vattenkraften kan ske på ett kostnadseffektivt sätt i förhållande till eftersträvad miljönytta.

Faktasida: Översyn av förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (2015)

Översyn av förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (2015)

Vi ska bedöma om förordningen innehåller relevanta krav eller om den ska uppdateras eller tas bort.

Publikation: Översyn av miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Översyn av miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

I rapporten görs en översyn av miljökvalitetsnormerna i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten och en bedömning av om det finns normer som bör ändras, tas bort eller om samma skyddsnivå kan uppnås på annat sätt.