Sökresultat

 • Farliga ämnen (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Rapport (1)
 • Mer än ett år sedan (1)
 • Publikation (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Visa fler

 • Publikationer (1)

 • Publikation (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Miljöövervakning i Hanöbukten – finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?

Miljöövervakning i Hanöbukten – finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?

Efter fördjupade analyser, först av Länsstyrelsen i Skåne län 2011 och sedan av Havs- och vattenmyndigheten under 2013 fick HaV ytterligare ett regeringsuppdrag. Det bedömdes att det fanns ett behov av att vidare undersöka kopplingen mellan fiskhälsa och miljöfarliga ämnen i Hanöbukten, något som tidigare inte har täckts av regional och nationell övervakning. Denna delrapport utgör redovisning av hittills erhållna resultat från miljöövervakningen i Hanöbukten, inom programmet, fram till 2016.