Sökresultat

  • Marina däggdjur (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Publikation (1)
  • Rapport (1)
  • Yrkesfiske (1)

  • Publikationer (1)

  • Publikation (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Sälpopulationernas tillväxt och utbredning samt effekterna av sälskadorna i fisket

Sälpopulationernas tillväxt och utbredning samt effekterna av sälskadorna i fisket

Rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag enligt regleringsbrevet 2014.