1. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 6 oktober 2016

    Valar blir könsmogna sent och föder inte ungar varje år. Därför är de särskilt känsliga för en alltför omfattande jakt. För att förhindra att bestånden av stora valar dör ut finns en konvention som reglerar valfångster.