Sökresultat

  • Lagstiftning (1)
  • Muddring (1)
  • Dokument (1)
  • Miljökvalitetsnormer (1)
  • Vattenförvaltning (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Dokument: Referat från dom i EU-domstolens mål C-461/13, även kallad Weserdomen

Referat från dom i EU-domstolens mål C-461/13, även kallad Weserdomen

Klargörande avgörande från EU-domstolen om bland annat vilka skyldigheter vattendirektivet medför för medlemsstaterna vid tillståndsprövningar av enskilda verksamheter eller projekt och om hur begreppet "försämring av status" ska tolkas.