Sökresultat

 • Chef (6)
 • Senaste månaden (6)
 • Anställning (4)
 • Arbetstid (1)
 • Avtal (1)
 • Rapport (1)
 • Visa fler
 • Rekrytering (1)
 • Rutin (2)
 • Styrdokument (4)
 • Vägledning (1)

 • Medarbetarsidor (6)

 • Dokument (4)
 • Faktasida (2)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (6)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Dokument: Arbetsordning

Arbetsordning

Vår arbetsordning beskriver hur vår organisation arbetar, hur ansvaret för olika arbetsuppgifter är fördelat och vem som får fatta beslut på myndighetens vägnar.

Dokument: Chefspolicy

Chefspolicy

Chefskapet innefattar flera olika roller som innebär att man ska vara arbetsgivare och verksamhetsutvecklare men även en lagbyggare och kommunikatör.

Dokument: Projekt

Projekt

Alla projekt på HaV ska följa vår projektpolicy och projektmall Styrman. Här hittar du en handbok och flera mallar som du ska använda för att dokumentera och visualisera projektets olika delar.

Dokument: Rutin för introduktion

Rutin för introduktion

Denna rutin beskriver bland annat målsättningen med arbetsplatsintroduktionen och vår introduktionsutbildning för alla nya medarbetare på HaV. 

Faktasida: Råd och tips kring stress

Råd och tips kring stress

När du drabbas av stress finns flera möjligheter till stöd, så ta gärna hjälp så fort du behöver. Här har vi samlat råd, tips och information kring stress och ohälsa.

Faktasida: Vår värdegrund

Vår värdegrund

Vår värdegrund ska vägleda oss på HaV i allt vi gör. Vi har tagit fram den tillsammans och den ska hjälpa oss i bemötande och beslutsfattande och tydliggöra förväntningar på oss.