Sökresultat

  • Bidrag (1)
  • Dricksvatten (1)

  • Anslag och bidrag (1)

  • Utlysning (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten

Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten

Bidrag kan sökas hos länsstyrelsen. Bidrag kan lämnas till åtgärder i fråga om vattenskyddsområden, vattenbesparing, framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag, investering i ny teknik eller andra åtgärder som syftar till en bättre vattenhushållning eller bättre tillgång till dricksvatten.