Sökresultat

  • Båtbottentvätt (1)
  • Vägledning (1)
  • Farliga ämnen (1)
  • Fritidsbåt (1)

  • Vägledningar (1)

  • Faktasida (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Båtbottentvätt av fritidsbåtar

Båtbottentvätt av fritidsbåtar

Riktlinjerna för båtbottentvätt av fritidsbåtar syftar till att utgöra ett stöd för tillsynsmyndigheternas arbete vid småbåtshamnar. De är vägledande och en bedömning ska alltid göras i det enskilda fallet.