Sökresultat

  • Anställning (1)
  • Styrdokument (1)
  • Tjänsteresa (1)
  • Medarbetarsidor (1)
  • Chef (1)

  • Dokument (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Dokument: Representationspolicy

Representationspolicy

All representation ska vara återhållsam, främja HaV:s verksamhet och ha koppling till vår verksamhet. Utgifter i samband med representation ska vara godkända i förväg av den som har attesträtt.