Sökresultat

 • Regeringsuppdrag (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Publikationer (1)
 • Publikation (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Visa fler
 • Publikation (1)

 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Åtgärder för att nå bevarandemålen i marina skyddade områden – fokus fiske

Åtgärder för att nå bevarandemålen i marina skyddade områden – fokus fiske

I december 2013 fick HaV i uppdrag av regeringen att identifiera och se till att åtgärder vidtas i syfte att nå bevarandemålen, framförallt gällande det fiske som bedöms som skadligt. I den här lägesrapporten presenterar vi en tidsplan för det fortsatta arbetet.