1. Publicerad: 20 december 2016 Uppdaterad: 13 maj 2019

  2. Publicerad: 20 december 2016 Uppdaterad: 15 augusti 2019

  3. Publicerad: 22 november 2013 Uppdaterad: 29 mars 2016

    Här finns de olika blanketter du behöver om du är yrkesfiskare, om du köper, säljer eller transporterar fisk, eller om du söker bidrag för viss utrustning du behöver skaffa.

  4. Publicerad: 20 december 2016 Uppdaterad: 23 mars 2020

  5. Publicerad: 20 december 2016 Uppdaterad: 7 april 2020

    Ansökan om fiskelicens (för fiske i havet) och personlig fiskelicens (övrigt fiske).

  6. Publicerad: 20 december 2016