1. Publicerad: 16 juni 2020

    I samband med den rådande situationen med Covid-19 finns det nu möjlighet att söka stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet.

  2. Publicerad: 23 mars 2016

    Från och med den 1 januari 2016 ska du som vill söka stöd för förebyggande åtgärder mot skador i fisket som orsakas av säl göra detta via Jordbruksverket eller länsstyrelsen. Denna förändring grundar sig på den ändring som gjorts i Viltskadeförordningen.

  3. Publicerad: 10 februari 2014 Uppdaterad: 10 juli 2018

    Småskaligt fiske kan få ersättning med viltskademedel för skador orsakade av säl. För att veta hur stor omfattningen är i olika län behöver fler fiskare rapportera sälskador i sina loggböcker. Bara då kan ersättningen bli mer rättvis mellan länen. För skador orsakade av skarv finns ingen ersättning.