Sökresultat

  • Klimat (1)
  • Vattenförvaltning (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Regeringsuppdrag (1)

  • Vårt uppdrag (1)

  • Regeringsuppdrag (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Klimatpåverkan (2017)

Klimatpåverkan (2017)

HaV har fått i uppdrag att redovisa hur frågor om klimatpåverkan och klimatförändringar integreras i vår samordnande roll för vattenmyndigheterna.