1. Publicerad: 19 december 2016 Uppdaterad: 25 oktober 2018

    Fiskerätt är en e-tjänst för ansökan av tillfälliga överlåtelser av individuella fiskerättigheter och fiskemöjligheter under året.