Sökresultat

 • Lön (2)
 • Styrdokument (2)
 • Senaste året (2)
 • Anställning (1)
 • Chef (2)
 • Rekrytering (1)
 • Visa fler
 • Rutin (2)

 • Medarbetarsidor (2)

 • Dokument (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal

Den här mallen har vi för att kunna skapa förutsättningar för riktigt bra prestationer på jobbet, men också för att ta tillvara den kompetens och handlingskraft som finns i organisationen. Medarbetarsamtalen är ett led i arbetet med att förverkliga vår vision och våra verksamhetsplaner.

Dokument: Lönebildning och lönesättning

Lönebildning och lönesättning

Din lön ses över regelbundet och grundar sig i faktorer som ansvar, krav på erfarenhet och utbildning, din prestation, omvärldens utveckling och centrala avtal. Din lön ska vara saklig, jämställd och individuell.