Sökresultat

  • Skyddade områden (2)
  • Sötvatten (2)
  • Faktasida (2)
  • Internationellt arbete (1)

  • Kartor och Gis (1)
  • Konventioner (1)

  • Senaste året (1)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Värdefulla vatten

Värdefulla vatten

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Faktasida: Ramsar - Våtmarkskonventionen

Ramsar - Våtmarkskonventionen

Ramsarkonventionen är en global naturvårdskonvention om att bevara våtmarker och vattenmiljöer och nyttja dem på ett hållbart sätt.