Sökresultat

  • Marina däggdjur (1)
  • Skagerrak (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Kattegatt (1)
  • Publikation (1)

  • Publikationer (1)

  • Publikation (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Nationell förvaltningsplan för knubbsäl i Kattegatt och Skagerrak

Nationell förvaltningsplan för knubbsäl i Kattegatt och Skagerrak

Den här rapporten är en förvaltningsplan för knubbsäl i Skagerrak och Kattegatt, en gemensam angelägenhet för de länder som gränsar till dessa hav.