Sökresultat

 • Internationellt arbete (2)
 • Marina däggdjur (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Avtal (1)
 • Fredade arter (1)
 • Främmande arter (1)
 • Visa fler

 • Konventioner (2)

 • Faktasida (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Valfångstkonventionen - Reglering av valfångst

Valfångstkonventionen - Reglering av valfångst

Valar blir könsmogna sent och föder inte ungar varje år. Därför är de särskilt känsliga för en alltför omfattande jakt. För att förhindra att bestånden av stora valar dör ut finns en konvention som reglerar valfångster.

Faktasida: Bonnkonventionen - skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen - skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen är en global miljökonvention för skydd av flyttande vilda djurarter, deras livsmiljöer och flyttvägar. Konventionen har arbetats fram inom FN-systemet.